Giftbox - mykid|Bảo hành|fa-bookmark

  • Bảo hành chính hãng 12 tháng cho thân máy, củ sạc, cáp sạc;
  • 6 tháng cho dây đeo
  • Thời gian bảo hành tính từ ngày kích hoạt
  • Điểm tiếp nhận bảo hành: Trung tâm bảo hành đồng hồ, Tầng 4 – Tòa nhà 101 –  Láng hạ – Đống đa – Hà nội