Cửa hàng - SIM KIDDY30

SIM KIDDY30

65.000

Sử dụng kèm với đồng hồ Kiddy (Kiddy1 hoặc Kiddy2). Gói cước KIDDY30 tối ưu chi phí sử dụng, với chỉ 30.000đ/30 ngày sử dụng, bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng của đồng hồ.

Mô tả

Sử dụng kèm với đồng hồ Kiddy (Kiddy1 hoặc Kiddy2). Gói cước KIDDY30 tối ưu chi phí sử dụng, với chỉ 30.000đ/30 ngày sử dụng, bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng của đồng hồ.

Vendor Information