Cửa hàng - SIM KIDDY30

SIM KIDDY30

65.000

Sử dụng kèm với đồng hồ Kiddy (Kiddy1 hoặc Kiddy2). Gói cước KIDDY30 tối ưu chi phí sử dụng, với chỉ 30.000đ/30 ngày sử dụng, bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng của đồng hồ.