Cửa hàng - SIM KIDDY60

SIM KIDDY60

95.000

Sử dụng kèm với đồng hồ Kiddy (Kiddy1 hoặc Kiddy2). Với sim có gói cước KIDDY60 bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng của đồng hồ Kiddy. Ngoài ra, đồng hồ còn có 100 phút gọi nội mạng miễn phí mỗi tháng. SIM KIDDY60 thích hợp với các gia đình có bố/mẹ sử dụng sim Viettel.

Mô tả

Sử dụng kèm với đồng hồ Kiddy (Kiddy1 hoặc Kiddy2). Với sim có gói cước KIDDY60 bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng của đồng hồ Kiddy. Ngoài ra, đồng hồ còn có 100 phút gọi nội mạng miễn phí mỗi tháng. SIM KIDDY60 thích hợp với các gia đình có bố/mẹ sử dụng sim Viettel.

Vendor Information