Điều khoản sử dụng dịch vụ tại website VINNET.VN

 

 I.      QUY ĐỊNH CHUNG

1. Sử dụng hợp pháp

 

-       Khách hàng chỉ được phép sử dụng website https://Vinnet.vn cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Công ty Cổ phần Vinnet (từ đây gọi là Công ty Vinnet). Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống dịch vụ trên website của Công ty Vinnet.

-       Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Công ty Vinnet sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Yêu cầu tuân thủ

-       Khi Khách hàng thực hiện giao dịch trên website https://vinnet.vn là khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Công ty Vinnet có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này.

-       Công ty Vinnet có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Công ty Vinnet cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

-       Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Công ty Vinnet qua địa chỉ email: cskh@Vinnet.vn.


3. Liên kết trang của bên thứ 3

-       Hệ thống Vinnet cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ Ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên đối tác đó. Việc khách hàng liên lạc hay thực hiện các giao dịch kinh doanh, hoặc việc khách hàng tham gia các chương trình khuyến mại của các nhà quảng cáo và các hoạt động khác được tìm thấy trên hoặc qua trang https://Vinnet.vn, chỉ là sự liên quan giữa khách hàng và các đối tác đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với Công ty Vinnet, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của Công ty Vinnet. Khách hàng đồng ý rằng Công ty Vinnet sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các đối tác đó.

-       Khách hàng nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ Ba.


4. Đảm bảo dịch vụ

-       Dịch vụ do Công ty Vinnet cung cấp dựa trên tiêu chí hoàn toàn có thể thực hiện được. Khách hàng cần lưu ý rằng hệ thống Vinnet và các Dịch vụ được cung cấp tới Khách hàng dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet của bên thứ ba và trong các trường hợp có thể xảy ra bao gồm: mất kết nối tín hiệu đường truyền Internet, mất điện, sự cố do thiên tai bao lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của Công ty Vinnet sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên hệ thống website https://vinnet.vn bị chậm trễ hoặc không thực hiện được. Trong những trường hợp như vậy, Công ty Vinnet không bảo đảm rằng hệ thống website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng hệ thống website https://vinnet.vn. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể Công ty Vinnet sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.


5. Giới hạn trách nhiệm

-       Công ty Vinnet sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng của Khách hàng, do sự trục trặc thiết bị của bên thứ ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty Vinnet. Ngoài ra Công ty Vinnet cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập và/hoặc gây hư hỏng và/hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.

-       Như một điều kiện khi sử dụng hệ thống website https://vinnet.vn, Khách hàng đồng ý rằng Công ty Vinnet, Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc, Nhân viên, Cổ đông, Thành viên của Công ty Vinnet sẽ không phải chịu trách nhiệm với BẠN hoặc bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, và các thiết hại khác khi kết nối với hệ thống Vinnet hay khi sử dụng dịch vụ trên website https://vinnet.vn

-       Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Khách hàng trên hệ thống Vinnet sẽ được giải quyết theo các nội dung quy định trong Thỏa thuận giữa Công ty Vinnet và Khách hàng.


6. Bồi thường và bồi thường thiệt hại

 

-       Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty Vinnet hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Khách hàng khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

o    Vi phạm các điều khoản của Thoả thuận này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác giữa Công ty Vinnet và Khách hàng;

o    Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty Vinnet;

o    Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Khách hàng, hoặc nhân viên và Thành viên của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty Vinnet;

o    Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;

o    Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty Vinnet;

o    Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty Vinnet.


7. Truy cập khu vực có mật khẩu và các thông tin bảo mật

-          Đối với các giao dịch thực hiện trên website https://vinnet.vn dành cho khách hàng không phải là thành viên của Vinnet, tất cả các giao dịch đều được xác thực qua hệ thống Vinnet và hệ thống ngân hàng do đối tác thanh toán của Vinnet thực hiện – bao gồm (nhưng không giới hạn) Cổng thanh toán VnPayment. Tại các công thanh toán – là đối tác thanh toán của Vinnet, thông tin yêu cầu để giao dịch được thực hiện cần có: thông tin thẻ, chủ thẻ, mật khẩu OTP, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng... của một tài khoản ngân hàng nhất định, hợp pháp và có xác nhận của chủ thẻ rằng: đồng ý thực hiện giao dịch bằng cách nhập OTP xác thực do ngân hàng chủ quản gửi tới chủ thẻ thông qua số điện thoại được chủ thẻ cung cấp. Khi giao dịch được chuyển hướng đến cổng thanh toán - là đối tác thanh toán của Vinnet, đối tác thanh toán của Vinnet và ngân hàng nơi khách hàng sử dụng tài khoản để thanh toán cho giao dịch, chịu trách nhiệm về việc xác định thông tin thẻ, chủ thẻ, mật khẩu OTP và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các thông tin nêu trên. Vinnet không lưu giữ cũng như chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

-          Đối với những người đăng ký thành viên, chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của hệ thống website https://vinnet.vn.

-          Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng (dịch vụ của Vinnet hoặc dịch vụ của Ngân hàng) có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.

8. Điều khoản duy trì tài khoản thành viên

Công ty Vinnet sẽ tạm khóa tài khoản Thành viên trong các trường hợp sau:

-       Các tài khoản Thành viên không phát sinh giao dịch bao gồm: (nạp tiền, mua mã thẻ, chuyển tiền vv...) trong thời gian sáu (06) tháng tính từ ngày có giao dịch cuối cùng.

-       Các tài khoản Thành viên trong quá trình kinh doanh trên hệ thống Vinnet bị tố cáo, vi phạm và có hành vi gian lận. Công ty Vinnet sẽ khóa tài khoản chờ xử lý.

-       Công ty Vinnet sẽ khóa vĩnh viễn các tài khoản Thành viên trong các trường hợp sau: Các tài khoản Thành viên mà Công ty Vinnet được xác nhận là vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ Công ty Vinnet.


9. Chấm dứt sử dụng

Công ty Vinnet có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng tài khoản thành viên Vinnet của Khách hàng và không chịu bất cứ trách nhiệm với Khách hàng và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:

-          Theo yêu cầu của Khách hàng: Khi Khách hàng không muốn sử dụng tài khoản thành viên Vinnet của Công ty Vinnet, Khách hàng có thể thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng, Công ty Vinnet sẽ xác nhận yêu cầu của Khách hàng và cho ngưng sử dụng dịch vụ.

-          Dịch vụ của Khách hàng không có bất cứ giao dịch nào trong thời gian 06 tháng kể từ ngày đăng ký, hệ thống của Công ty Vinnet sẽ tự động đình chỉ hoạt động Dịch vụ của Khách hàng.

-          Công ty Vinnet sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nếu Khách hàng có các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống website của Công ty Vinnet.

-          Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

-          Trong các trường hợp có tranh chấp khiếu nại, nhầm lẫn Công ty Vinnet cũng có quyền đình chỉ tài khoản Dịch vụ hoặc phong tỏa một phần tiền trong tài khoản để phục vụ cho vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

-          Các trường hợp khác: Công ty Vinnet sẽ thông báo trước cho Khách hàng qua một trong phương tiện sau: điện thoại, email, tin nhắn, fax hoặc văn bản.


10. Điều khoản bất khả kháng


Công ty Vinnet sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về những thiệt hại liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong những trường hợp sau:

-          Thiệt hại do môi trường tự nhiên và biến động xã hội: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công…

-          Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát: Virus, đường truyền Internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công…

-          Thiệt hại do Bên thứ Ba: các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.


11. Quy định về tranh chấp

-          Vinnet: Công ty Vinnet sẽ giải quyết các tranh chấp căn cứ trên những thông tin Khách hàng đã cung cấp và cập nhật.

-          Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ Ba: Công ty Vinnet không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Khách hàng và Bên thứ Ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng và Bên thứ Ba.

-          Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Toà sẽ là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa Thoả thuận này và các Thỏa thuận sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì Thoả thuận mới nhất sẽ có giá trị.
Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến Thoả thuận sử dụng dịch vụ này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.


12. Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng là cam kết đồng ý và chấp nhận các quy định trong Bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này giữa Khách hàng và Công ty Vinnet khi Khách hàng sử dụng website https://vinnet.vn của Công ty Vinnet.Tuỳ từng thời điểm nhất định, Công ty Vinnet có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://Vinnet.vn mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Công ty Vinnet. Hơn thế nữa, Công ty Vinnet có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.

II.    QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ


1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

-          Tên đăng nhập là email đang tồn tại của khách hàng

-          Chủ tài khoản cần cung cấp đầy đủ, chính xác và tự chịu trách nhiệm về các thông tin được yêu cầu trong bản đăng ký, gồm các thông tin cơ bản: Họ tên, số chứng minh thư nhân dân (CMTND), số điện thoại, email, địa chỉ…;

-          Việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số CMTND cũng như những yếu tố khác có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nhân thân người sử dụng dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến;

-          Vinnet sẽ căn cứ vào số CMTND thật của khách hàng để hỗ trợ các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tài khoản. Việc cung cấp thông tin chính xác giúp Vinnet bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản;

-          Chủ tài khoản phải tự bảo quản tài khoản, mật khẩu, email và ghi các thông tin cần thiết phòng khi có sự cố xảy ra (ví dụ: bị hack, nhớ sai mật khẩu, v.v…). Vinnet không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất nào của khách hàng do quá trình sử dụng dịch vụ gây ra;

-          Địa chỉ email được đặt làm Tên đăng nhập tài khoản thành viên Vinnet là địa chỉ email được sử dụng duy nhất trong hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật cá nhân khi sử dụng địa chỉ email để đăng ký trên hệ thống.


2. Mua hàng hóa - dịch vụ

2.1   Mua hàng hóa - dịch vụ

 

-          Phạm vi: Khách hàng truy cập website https://vinnet.vn , chọn Tab Nạp tiền điện thoại & Mua mã thẻ hoặc Tab Nạp Tk Game/Nạp tiền Game để mua các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Công ty Vinnet, sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản thẻ ngân hàng mà khách hàng cung cấp (tên chủ thẻ, số thẻ, thời gian hiệu lực của thẻ, mật khẩu OTP…)

-          Thời gian xử lý: Hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng mua và thanh toán thành công sẽ được xuất trả ngay ngay cho khách hàng sau khi hệ thống báo Giao dịch Thành công:

o    Nạp thẳng vào số điện thoại hoặc tài khoản game nếu sử dụng dịch vụ Nạp tiền (Topup)

o    Trả qua email nếu sử dụng dịch vụ Mua mã thẻ (thẻ điện thoại hoặc thẻ game)

-          Các trường hợp hạn chế: Thao tác mua hàng bị hạn chế trong trường hợp trong kho hết hàng hoặc tài khoản ngân hàngcủa khách hàng không đủ số dư thực hiện giao dịch.


III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, THÀNH VIÊN VINNET

1. Trách nhiệm của khách hàng, thành viên Vinnet

-          Được quyền sử dụng mọi sản phẩm, dịch vụ được cung cấp hợp pháp trên website https://Vinnet.vn;

-          Được quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có trả phí của Vinnet nếu như số dư trong tài khoản khách hàng đủ điều kiện để chi trả phí sử dụng dịch vụ đó;

-          Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ trực tuyến của Vinnet có nghĩa là khách hàng đồng ý với các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ mà Vinnet đưa ra;

-          Thông báo hoặc khiếu nại với Vinnet khi khách hàng phát hiện các giao dịch của mình bị lỗi, giao dịch không hợp lệ, giao dịch không chính xác. Để thông báo hoặc khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Vinnet, khách hàng liên hệ với tổng đài 1900.0122 hoặc gửi email tới địa chỉ: cskh@vinnet.vn

-          Được quyền từ chối sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trực tuyến của Vinnet khi các yêu cầu chính đáng của khách hàng không được đáp ứng.


2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng, Thành viên.

-          Khi sử dụng website https://vinnet.vn với tư cách là khách hàng hoặc là thành viên Vinnet, khách hàng sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch của mình. Có thể khách hàng phải bồi thường cho Vinnet và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu bạn vi phạm Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này hay nếu khách hàng gây tổn thất, thiệt hại cho Vinnet, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.

-          Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống website https://vinnet.vn của Công ty Vinnet.

-          Khách hàng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Công ty Vinnet sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

-          Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Công ty Vinnet có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này. Công ty Vinnet có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Công ty Vinnet cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Công ty Vinnet qua địa chỉ email: cskh@Vinnet.vn.

-          Tuỳ từng thời điểm nhất định, Công ty Vinnet có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://Vinnet.vn mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Công ty Vinnet. Hơn thế nữa, Công ty Vinnet có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.IV. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

1.     Hàng hóa

Hàng hóa cung cấp trên website https://vinnet.vn được thể hiện dưới dạng Mã thẻ, Mệnh giá nạp tiền (Topup), Mã bản quyền (license key, CD-key), …:

-          Mã thẻ hay Mã thẻ trả trước: là mã số do Công ty Vinnet cung cấp, được truyền tải và lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu được mã hóa trên phần mềm của các thiết bị tin học, dùng cho Khách hàng của Công ty Vinnet để nạp tiền cho dịch vụ: Viễn thông, Game, Điện thoại Quốc tế và các dịch vụ nội dung số khác … Mỗi mã thẻ sẽ bao gồm một (01) số series và một (01) mã Code, các mã thẻ đó tương ứng với quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ và không trùng với bất kỳ số serie và mã Code trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của Nhà cung cấp dịch vụ khác.

-          Mệnh giá nạp tiền (Topup): là số tiền để nạp trực tiếp vào tài khoản thuê bao di động trả trước hoặc tài khoản dịch vụ nội dung số mà Công ty mua từ các doanh nghiệp viễn thông (Telco), từ các Thành viên cung cấp dịch vụ viễn thông của Telco (gọi chung là đối tác) và từ nhà cung cấp dịch vụ nội dung số (nhà cung cấp dịch vụ game online, nhà cung cấp dịch vụ học trực tuyến…).

-          Mã bản quyền (license key, CD-key): là các dãy ký tự hoặc những đoạn phần mềm có chức năng xác nhận quyền sử dụng toàn bộ hoặc một số tính năng của một phần mềm nào đó do các nhà sản xuất tạo ra.

-          Các hàng hóa khác: sẽ được bổ sung dựa trên thực tế nhu cầu sản xuất - kinh doanh của Công ty.

 

Công ty ­­Cổ phần VINNET

Website: https://vinnet.vn

Địa chỉ: Số 67 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Email: cskh@vinnet.vn /  sales@vinnet.vn

Điện thoại: 1900.0122