Chặng đường phát triển

2022
Hoàn thiện mạng lưới dịch vụ tới 70 thành phố (100% các thành phố của Việt Nam)

Mở lĩnh vực logistics thương mại và các dịch vụ đi kèm.

2021
Nhận đầu tư từ VNPAY và ALI Corp vào lĩnh vực Logistics

Phát triển platform phục vụ vận tải hàng hóa: tối ưu chi phí, tăng chất lượng dịch vụ

2018
Tiếp tục mở rộng mạng lưới nhận và trả hàng từ miền Trung trở vào Nam

Tiếp tục mở rộng các mạng lưới kho hàng tại các tỉnh miền Nam

2017
Mở rộng mạng lưới nhận và trả hàng từ miền Trung trở ra
  • Mạng lưới kho tại các tỉnh
  • Các văn phòng nhận và phát trả hàng
2016
Bước đầu bước sang lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa. Xây dựng hệ thống platform phục vụ cho vận tải hành khách: ghép xe, ghép tuyến, tối ưu chi phí (đi chung)
2015
Chuyển hướng sang lĩnh vực phát triển sản phẩm trên nền IoT

Sản phẩm đầu tiên ra mắt là đồng hồ thông minh cho trẻ em Kiddy liên kết với nhà mạng Viettel

2013
Công ty cổ phần Vinnet thành lập lần đầu ngày 10/07/2013

với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông